Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu - Slovenská Ľupča

Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu

06.12.2022

Zasadnutie: Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka.