Komisia podnikania a cestovného ruchu - Slovenská Ľupča

Komisia podnikania a cestovného ruchu

16.03.2023

Zasadnutie: Komisia podnikania a cestovného ruchu obecného úradu Slovenská Ľupča.