Komisia výstavby a územného rozvoja - Slovenská Ľupča

Komisia výstavby a územného rozvoja

28.10.2020

Zasadnutie: Komisia výstavby a územného rozvoja obecného úradu Slovenská Ľupča.