Komisia výstavby a územného rozvoja - Slovenská Ľupča

Komisia výstavby a územného rozvoja

06.12.2022

Zasadnutie: Komisia výstavby a územného rozvoja obecného úradu Slovenská Ľupča.