Obecné zastupiteľstvo - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo

06.12.2022

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.