Obecné zastupiteľstvo - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo

19.09.2022

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka obecného úradu.