Verejné predstavovanie kandidátov - Slovenská Ľupča