Aktuality

Ľupčianske zvesti 2/2022

Ľupčianske zvesti 2/2022

Aktuálne číslo Ľupčianských zvestí 2/2022 zaradené do tlače 24.11.2022. Stiahnúť si môžete na tomto odkaze: Vydanie LZ 2/2022 [PDF] (2.24MB)

Referendum 2023

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022  vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h Dostupné informácie nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?referendum ako aj položené otázky, informácie pre voliča,… OZNAM  pre politické strany a […]

Trh regionálnych výrobkov

Trh regionálnych výrobkov

Srdečne vás pozývame na Trh regionálnych výrobkov, ktorý sa uskutoční dňa 18. 11. 2022 od 10:00 do 16:00 hod. vo Veľkej sále Mestského hotela Ďumbier. Príďte zažiť čaro regiónu Horehronie, ukrývajúce sa v jedinečných výrobkoch. Príďte sa osobne stretnúť s remeselníkmi, spoznajte ako v ich rukách vznikajú originálne diela, dozveďte sa viac o ich práci […]

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.11.2022

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré/á sa koná dňa 15.11.2022 17:00 /Spoločenská sála MKS/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.2MB)

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb a hlasovaniaZúčastnilo sa volieb: 1356 z 2705 oprávnených voličov čo je 50,12% účasť  Hlasovanie na starostu obce: Mgr. Roland Lamper … 743 hlasov (55,61%) Ing. Katarína Sýkorová PhD. … 397 hlasov (29,71%) Martina Balková … 196 hlasov (14,67%) Zdroj: volbysr.sk Hlasovanie na poslancov OZMgr. Michal Hlaváč … 815 hlasovMgr. Vladimír Homola … 744 […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

 Obec Slovenská Ľupča v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Slovenská Ľupča č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej “VZN č. 5/2020”) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce určených na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb, na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu a […]

Aktualizované k 25.10.2022: Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Aktualizované k 25.10.2022: Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny Ak chcete vedieť podrobne vlastnú ulicu kliknite na tento link Všetky aktuálne odstávky el. energie v Našej obci sú vyvesené na el. úradnej tabuli.   Viac informácií a dokumenty k nahliadnutiu: nájdete na tejto stránke

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú […]

Stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na stretnutie s kandidátmi na starostu a poslancov v komunálnych voľbách 2022, ktoré sa uskutoční dňa 22. októbra 2022 o 17:00 hodine v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Prípadné otázky na kandidátov na starostu a poslancov posielajte na mailovú adresu: volby2022slovenskalupca@gmail.com najneskôr do 20. 10. 2022.

Ľupčianske zvesti 1/2022

Ľupčianske zvesti 1/2022

Aktuálne číslo Ľupčianských zvestí 1/2022 zaradené do tlače 11.10.2022. Stiahnúť si môžete na tomto odkaze: Vydanie LZ 1/2022 [PDF] (1.18MB)