Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran nar.1990

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 24-32

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 34-38

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 40-50

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Debnárová Jana Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného – nahlásenie stavu vodomerov.

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Oddychová zóna Magnólia

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ a MŠ Priechod

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanií s ním za rok 2022

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanií s ním za rok 2022

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanií s ním za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Slovenská Ľupča za rok 2022