Červený kríž v spolupráci - Slovenská Ľupča

Červený kríž v spolupráci

08.06.2022

Hlásené 13:01 – Červený kríž v spolupráci s Obecným úradom Vás pozýva na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. júna od 10. hodiny na evanjelickej fare v Slovenskej Ľupči. O občerstvenie je postarané. Všetkých srdečne pozývame.