DD a DSS v Slovenskej - Slovenská Ľupča

DD a DSS v Slovenskej

19.08.2020

Hlásené 13:00 – DD a DSS v Slovenskej Ľupči oznamuje vonkajším stravníkom, že až do 25.8.2020 v čase od 7.30 do 10.30 počas pracovných dní si môžu prísť dohodnúť odbery obedov, ktoré majú zaplatené, ale neboli odobrané kvôli vzniknutej pandémii.