Audítorské služby na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 - Slovenská Ľupča

Audítorské služby na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2022

14.03.2023

Faktúra DF2023/127 od Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica (32013892) z 14.03.2023 v sume 720.00 €