Dodanie štrku 8/22 mm 2,5 t - Slovenská Ľupča

Dodanie štrku 8/22 mm 2,5 t

02.03.2023

Faktúra DF2023/92 od STAVOINDUSTRIA HSV, s.r.o., Príboj 779, 976 13 Slovenská Ľupča (36054631) z 02.03.2023