Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.2.2010 - Slovenská Ľupča

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.2.2010

25.03.2021

úprava výšky nájomného

Dokumenty na stiahnutie