Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov č. 198/2018/01 - Slovenská Ľupča

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní údajov č. 198/2018/01

04.12.2020

Poskytovanie zoznamu údajov na vykonávanie stočného na základe ktorého sa bude vykonávať fakturácia

Dokumenty na stiahnutie