Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM/2020/0266 - Slovenská Ľupča

Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM/2020/0266

03.03.2022

Poskytnutie náhrady za obstaranie dopravnej časti ÚPD ZaD č. 5 UPN obce Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie