Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.1.1996 - Slovenská Ľupča

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.1.1996

22.10.2020

účelové zníženie nájomného

Dokumenty na stiahnutie