Dodávka a distribúcia elektrickej energie - ČOV - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie – ČOV

17.01.2023

Faktúra DFO2023/4 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 17.01.2023 v sume 453.00 €