Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka

09.05.2023

Faktúra DFO2023/110 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.05.2023 v sume 50.00 €