Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská

09.05.2023

Faktúra DFO2023/112 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.05.2023 v sume 16.00 €