Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská

06.03.2023

Faktúra DFO2023/56 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 06.03.2023 v sume 21.00 €