Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU

01.04.2023

Faktúra DFO2023/71 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.04.2023 v sume 453.00 €