Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet

01.07.2023

Faktúra DFO2023/157 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.07.2023 v sume 218.00 €