Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok

09.05.2023

Faktúra DFO2023/114 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.05.2023 v sume 22.00 €