Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova - Slovenská Ľupča

Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova

01.04.2023

Faktúra DFO2023/87 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 01.04.2023 v sume 7.00 €