Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 - Slovenská Ľupča

Dodávka zemného plynu – Lichardova 2

01.02.2023

Faktúra DFO2023/10 od SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023 v sume 213.00 €