Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 - Slovenská Ľupča

Dodávka zemného plynu – Námestie SNP 12

01.02.2023

Faktúra DFO2023/7 od SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (35910739) z 01.02.2023