Dodávka zemného plynu OcÚ - Slovenská Ľupča

Dodávka zemného plynu OcÚ

02.05.2023

Faktúra DFO2023/91 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava (35815256) z 02.05.2023 v sume 202.00 €