Finančná komisia konané/á dňa 13.09.2022 17:00 /Zasadačka obecného úradu / - Slovenská Ľupča

Finančná komisia konané/á dňa 13.09.2022 17:00 /Zasadačka obecného úradu /

13.09.2022