Finančná komisia konané/á dňa 21.06.2022 16:00 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Finančná komisia konané/á dňa 21.06.2022 16:00 /Zasadačka obecného úradu/

21.06.2022