Finančná komisia konané/á dňa 28.11.2022 17:00 /zasadačka OcÚ/ - Slovenská Ľupča

Finančná komisia konané/á dňa 28.11.2022 17:00 /zasadačka OcÚ/

28.11.2022