Hasičňa - rekonštrukcia rozvodov vody v objekte - Slovenská Ľupča

Hasičňa – rekonštrukcia rozvodov vody v objekte

23.01.2023

Objednávka 12/2023 od VEMCON s.r.o, Hiadeľ 154, 976 61 Hiadeľ (503372031) z 23.01.2023 v sume 1014.60 €