Informácia pre verejnosť : Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 - Slovenská Ľupča

Informácia pre verejnosť : Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

21.09.2022

Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030

Dokumenty na stiahnutie