Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6 - Slovenská Ľupča

Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6

17.01.2022

oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6

Dokumenty na stiahnutie