Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6 - Slovenská Ľupča

Informácia pre verejnosť : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6

21.09.2022

oznámenie o strategickom dokumente : Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 6

Dokumenty na stiahnutie