Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu konané/á dňa 05.04.2022 17:00 /Zasadačka/ - Slovenská Ľupča

Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu konané/á dňa 05.04.2022 17:00 /Zasadačka/

05.04.2022