Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

22.12.2021

Nadobudnutie nehnuteľného majetku spoluvlastníckeho podielu z parc.č. E KN 3340 v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie