Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

02.02.2021

Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 1678/5 o výmere 128 m2, záhrada a parc.č. C KN 1678/6 o výmere 26 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie