Kúpna zmluva č. 30600/KZ-2807/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738 - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva č. 30600/KZ-2807/2020/Slovenská Ľupča/1888/3738

23.04.2021

Kúpa nehnuteľností – pozemkov za účelom majetkoprávneho usporiadania stavby R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie