Mesačný poplatok - Slovenská Ľupča

Mesačný poplatok

17.01.2023

Faktúra DF2023/11 od Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava (35697270) z 17.01.2023 v sume 8.77 €