Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel"ného majetku Banskobystrický samosprávny kraj - Slovenská Ľupča

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel“ného majetku Banskobystrický samosprávny kraj

21.09.2022

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel“ného majetku zapísaného na LV č. 1097 k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie