Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel"ného majetku Banskobystrický samosprávny kraj - Slovenská Ľupča

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel“ného majetku Banskobystrický samosprávny kraj

14.04.2021

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnutel“ného majetku zapísaného na LV č. 1097 k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie