Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 01.03.2022 17:00 /Zasadačka OcÚ/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 01.03.2022 17:00 /Zasadačka OcÚ/

01.03.2022

Dokumenty na stiahnutie