Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 03.12.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 03.12.2019 16:00

03.12.2019

Dokumenty na stiahnutie