Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 04.10.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 04.10.2019 16:00

04.10.2019

Dokumenty na stiahnutie