Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 08.11.2016 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 08.11.2016 16:00

08.11.2016

Dokumenty na stiahnutie