Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 09.10.2012 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 09.10.2012 16:00

09.10.2012

Dokumenty na stiahnutie