Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 10.12.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 10.12.2019 16:00

10.12.2019

Dokumenty na stiahnutie