Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 11.09.2012 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 11.09.2012 16:00

11.09.2012

Dokumenty na stiahnutie