Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 12.05.2015 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 12.05.2015 16:00

12.05.2015

Dokumenty na stiahnutie