Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.02.2018 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.02.2018 16:00

13.02.2018

Dokumenty na stiahnutie