Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.03.2023 17:00 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.03.2023 17:00 /Zasadačka obecného úradu/

13.03.2023

Dokumenty na stiahnutie